ONLINE RUSSISCH LEREN


Deze website heeft tot doel u te helpen bij het leren van de Russische taal. Hier kan u Russische woorden vinden met hun Nederlandse vertaling. Deze woordenlijst stelt u in staat uw woordenschat uit te breiden. Om een vreemde taal te spreken, dient u minstens 2000 woorden te kennen. Waar mogelijk is ook de klemtoon aangeduid. In het Russisch worden lettergrepen met klemtoon immers anders uitgesproken dan lettergrepen zonder klemtoon. De Russische taal is heel moeilijk om te leren maar laat u niet ontmoedigen want dank zij deze site, zal uw kennis snel beter worden. Het is misschien een goed idee deze webpagina in te stellen als uw startpagina zodat u telkens u uw computer opstart, u enkele Russische woorden kan herhalen.

WOORDENSCHAT 1
WOORDENSCHAT 2
WOORDENSCHAT 3
WOORDENSCHAT 4
WOORDENSCHAT 5
WOORDENSCHAT 6
   
WOORDENSCHAT 1
WOORDENSCHAT 2
WOORDENSCHAT 1
WOORDENSCHAT 2
WOORDENSCHAT 1
WOORDENSCHAT 2
WOORDENSCHAT 1
WOORDENSCHAT 2
WOORDENSCHAT 1
WOORDENSCHAT 1
WOORDENSCHAT 2
WOORDENSCHAT 1
WOORDENSCHAT 2
WOORDENSCHAT 1
WOORDENSCHAT 2

WOORDENSCHAT 1
WOORDENSCHAT 2
WOORDENSCHAT 1
WOORDENSCHAT 2
WOORDENSCHAT 1
WOORDENSCHAT 2
WOORDENSCHAT 2
WOORDJES
TIJDEN
TELWOORDEN

WW
WOORDENSCHAT 1
WOORDENSCHAT 2
WOORDENSCHAT 3
WOORDENSCHAT 4
WOORDENSCHAT 5
WOORDENSCHAT 6
WOORDENSCHAT 7
WOORDENSCHAT 8
WOORDENSCHAT 9
WOORDENSCHAT 10
WOORDENSCHAT 11
ADJECTIEVEN
HEBBEN
BIJWOORDEN
VERLEDEN
WOORDENSCHAT 1
WOORDENSCHAT 2
WOORDENSCHAT 3
WOORDENSCHAT 4
WOORDENSCHAT 5
WOORDENSCHAT 6
WOORDENSCHAT 5
WOORDENSCHAT 6
WOORDENSCHAT 6
WOORDENSCHAT 9
WOORDENSCHAT 10
WOORDENSCHAT 11
WOORDENSCHAT 12
WOORDENSCHAT 13
WOORDENSCHAT 14
WOORDENSCHAT 15
WOORDENSCHAT 16
WOORDENSCHAT 17
Bewegingswerkwoorden
Bezittelijke VNW
Adjectieven
Uitgangen Adjectieven
Imperatief
Verbuiging enk.
Verbuiging mv.
NEDERLANDS RUSSISCH NEDERLANDS RUSSISCH
rustig спокойно ontbijten завтракать (1)
ontbijt завтрак dineren обедать (1)
middagmaal обед souperen ужинать (1)
avondmaal ужин te laat zijn опаздынать (1)
hemd рубашка laat поздно (1)
vroeg рано belgie бельгия (1)
uitgang выход samen вместе
kijken смотреть trein поезд
noemen зват (1) (зову, зовешь) schrift тетрадь
gebouw здапие les урок
vraag вопрос mensen люди
vriendin подруга probleem повлема
raam окно als если
spiegel зеркало spelen играть (1)
uitrusten отдыхать (1) kijken смотреть (2)
nooit никогда brood хлеб
hongerig я голодем vanwaar komt u? откуда вы
ik ben van я из + genetief drinken пить
allesВсёhoe ?как ?
zeggenсказатьwelke ?какой ?
zeggenговоритьwanneer ?когда ?
wetenзпать wat ? что ?
kunnenмочь wie ? кто ?
levenжить waar ? где ?
enkelтолько zulke такой
reeds уже jaar год
handрука groot большой
dagдень ander другой
persoonчеловек nog ещё
zaak, kwestieдело of или
etenесть eerste, vroegere первый
oogглаз mijzelf, uzelf сам
nietsпичта nadien, dan потом
maarно van из
achterза zelfs даже
hoofdголово zien видеть
zonderбез gezicht, persoon личо
nu сейчас na (voorzetsel) после
woord слово hier здесь
broek брюки vaas ваза
emmer ведро fiets велосипед
water вода vork вилка
arts врач vliegtuig самолёт
peer груша appel яблоко
vruchten фрукти meloen арбуз
koffie кофе kinderen дети
man мужчина vrouw женщина
meisje девочка helikopter вертолёт
regen дождь weg дорога
druiven виноград deur дверь
vrachtwagen грузовик boom дерево
gitaar гитара letter буква
kerstboom ёлка berg гора
bier пива wijn вино
klas класс jongen мальчик
oma бабушка opa дедушка / дед
bootje лодка t-shirt майка
vest кофта zetel кресла
speelgoed игрушки schaar ножницы
hoeveel ? сколько ? niemand никто
niets ничто nergens нигде
op tafel на столе borstel щётка
flinkerd молодец alles всё
slecht (bijwoord) плохо niet slecht (bijwoord) ничего
bord тарелка vuur огонь
taal язык nog ещё
gezin / familie семья appartement квартира
vader отец moeder мать
dochter дочь zoon сым
echtgenoot муж echtgenote жена
ouders родители kind ребёнок
voornaam имя achternaam фамилия
meneer господим mevrouw госпожа
jongeheer молодой человек juffrouw девужка
brief письмо jeugd юность
leraar учитель lerares учительница
straat улица tapijt ковёр
kussen подушка muur стена
bed (meubel) кровать bed (opgemaakt) постель
pakje koffie пачка кофе vlees мяса
fles бутылка koelkast холодильник
slapen спать (я сплю, ты спишь) museum музей
misschien (het kan zijn) может быть slaapkamer спальня
ziekenhuis больница schrift тетрадь
paard лошадь jas куртка
doen делать luisteren слушать
cinema кино lezen читать
belgiŽ бельгия rusland россия
bloes блуза kledij одежда
soms иногда beroep профессиа
ingenieur инженер drank напиток
dier животное voedsel еда
lekker (bijwoord) вкусно leger армиа
groente овощ stad город (mv: города)
land страна hoofdstad столица
wandelen гулять tellen / menen считать
rekening сгёт nummer номер
kamer комната wij kennen elkaar мы знакомы
keuken кухня kok повар
omdat потому что studeren изучать !
veel много weinig мало
belg белгиец muts шапка
waarheen куда hond собака
bril очки begrijpen понимат
luisteren слытать slecht (bw) плохо
een beetje немнога koud холодно
buur сосед die зтот / зта / зто / зти
tegenwoordig тепер naar huis домой
zeg eens скажите schrijven писать
wachten ждать er is, er zijn есть
waarom почему bouwen строить
gisteren вчера morgen завтра
vandaag сегодня koud холодно
schrijven писать (пишу, пишешь) dromen дремать (дремлю, дремлешь)
knippen, snijden резать (режу, режешь) drinken пить (пью, пьёшь)
wachten ждать (жду, ждёшь) leggen класть (кладу, кладёшь)
rijden ехать (еду, едешь) tekenen рисовать (рисую, рисуешь
spuwen плевать (плюю, плюёшь) kunnen мочь (могу, можешь)
bakken печь (пеку, пежёшь) te voet gaan идтд (иду, идёшь)
dragen нести (несу, несёшь) wassen мыть (мою, моешь)
hakken, prikken колоть (колю, колешь) nemen врать (веру, верёшь)
liegen лгать (лгу, лжёшь) leven жить (живу, живёшь)
zingen петь (пою, поёшь) zien видеть (вижу, видишь)
betalen платить (плачу, платишь) houden van любить (люблу, любишь)
zullen буду, будешь willen хочу, хочешь, хотим
eten ем, ешь, едим geven давать (даю, даёшь)
staan вставать (встаю, встаёшь) koud холодно